Instructeur - Stage en examen

Stage & Examen Instructeur Individuele Begeleiding / Instructeur Groepslessen


In deze stageperiode ga je vooral ervaring opdoen. Leren werken met verschillende types honden, leren coachen van verschillende types mensen. We kijken naar wat jij in je leerproces nodig hebt en op welke manier jij hierin het best gecoacht kan worden.


Eens je van start gegaan bent met deze Module 6 – Lesgeven kan je aangeven wanneer je met je stage zou wensen te starten. Er is geen theorie-examen van module 6. Je kan je stage opstarten tegelijk met de lesdagen van module 6 mocht je dit wensen.

Voor aanvang van deze stage maak je een afspraak op de academie. Tijdens dit individuele gesprek van +/- 1 uur zal één van de vaste docenten met jou je reeds afgelegde weg bespreken. De docent zal jou aangeven waar volgens het docententeam jouw werk- en aandachtspunten liggen en hoe je jezelf best kan ontwikkelen tijdens je stage. Jij mag hierbij ook aangeven naar welke soort stageplek je voorkeur uitgaat. Zo kan in overleg een geschikte stageplaats geformuleerd worden. Het is aan jou om dan zelf de zoektocht te starten naar die specifieke plek en stageplekken te contacteren. De stageplek dient te voldoen aan de voorwaarden die Kyno-Coach vzw stelt aan welzijnseisen en trainingsaanpak.


Deelnamevoorwaarden: om aan deze module te kunnen deelnemen dien je het diploma Kyno-Coach® Trainer behaald te hebben (dus geslaagd zijn voor modules 1 tot en met 4) en  je deelnamecertificaat van module 5 voor te leggen en gestart zijn met module 6.


EXAMENJe instructeursexamen zal bestaan uit meerdere delen. Je kan bij het examen de keuze maken tussen het diploma Instructeur Individuele Begeleiding (dit is verplicht om door te stromen naar module 7 Probleemgedrag) of het diploma Instructeur Groepslessen, of ze allebei afleggen.


Je moet op alle onderdelen afzonderlijk minstens 60% behalen om te slagen. Je examen wordt beoordeeld door twee examinatoren:

  • Deel 1: theorieles geven,
  • Deel 2: praktijkles geven (naargelang je keuze is dit ofwel een groepsles ofwel een privé-les, of beiden)
  • Deel 3: schrijven van een stagerapport.


Diploma: wanneer je slaagt voor alle afzonderlijke toetsingen van het instructeursexamen ontvang je het diploma Kyno-Coach Instructeur.


Je kan bij het afleggen van je examen ook meteen aangeven of je lid wenst te worden van APDT-BeNe en dan geldt je examen

ook meteen als assessment voor dit kwaliteitslabel. Slaag je voor je examen dan ben je dus automatisch en zonder meerkost lid van APDT-BeNe. Voor meer info over het lidmaatschap bij APDT-BeNe kan je hier klikken.


Data: zie module 6


Praktische informatie (Lesuren, Cursuslocatie, Tarieven, Certificaten, Netwerk)


Tarieven & Inschrijven (Hier kan je inschrijven en vind je een overzicht van de kosten per module)


Nog vragen? Klik hier, we beantwoorden ze graag!


Benieuwd naar het vervolg? Voor de modulen van gedragscoach klik hier

Kyno-Coach ® - Copyright - Alle rechten voorbehouden