FAQ's

FAQ's


> Hoe lang duurt het volledige traject?


De opleiding tot Puppy- en Hondencoach neemt 2 jaar in beslag. De verdere verdieping tot Hondengedragscoach nog eens een half jaar. In totaal mag je dus rekenen op 2,5 jaar. Dit hangt ook af van de startdatum van je groep in module 1, aangezien onze academie doorgaans geen lessen heeft in de maanden juli en augustus en de kerstvakantie.

 

> Hoe verloopt de verdeling tussen de praktijklocaties?


Bij inschrijving per module word jou meegedeeld in welke leslocatie je bent ingepland voor de praktijklessen. Je kan bij inschrijving je voorkeurslocatie meegeven, hier houden we uiteraard rekening mee. Echter is er een maximum aan 12 cursisten per praktijklocatie en een minimum van 6 cursisten per praktijklocatie. Ben je bij de eerste 12, dan krijg je je voorkeurslocatie toegewezen. Is dat niet het geval, dan zal jou gevraagd worden of je de praktijklessen op de andere locatie wenst te volgen of dat je je inschrijving wenst door te schuiven naar een volgende keer dat de module wordt aangeboden.

Is het minimum van 6 cursisten voor een locatie niet behaald, dan wordt dat groepje samengevoegd met de andere praktijklocatie.

 

> Kan ik voor deze opleiding subsidie krijgen via KMO-portefeuille?


Dit is helaas sinds januari 2023 niet meer mogelijk. Kyno-Coach was een erkend dienstverlener van opleidingen vanuit de Vlaamse Overheid, maar vele opleidingen in de hondensector werden geschrapt uit de subsidiëring via KMO-Portefeuille, helaas vallen deze tot Puppy-en Hondencoach en Hondengedragscoach hier ook onder.

 

> Behaal ik hier een erkend diploma?


Sommige beroepen zijn gereglementeerd. Dat betekent dat alleen wie aan bepaalde voorwaarden voldoet, die beroepen mag uitoefenen. In de proceduregids van het portaal 'business.belgium.be' vind je het overzicht van de gereglementeerde beroepen in België. De beroepen Puppy-en Hondencoach (ook Kynologisch Instructeur), Hondengedragscoach, Hondengedragsdeskundige, Hondengedragstherapeut zijn NIET gereglementeerd. Dit houdt in dat je een zelfstandige zaak kan starten binnen deze beroepsgroepen, zonder dat je een diploma dient voor te kunnen leggen. Uiteraard raden we dit ten sterkste af. Dit betekent echter ook dat er geen wettelijk kader is, dat bepaalt welke inhoud een opleiding in deze beroepsgroep dient te bevatten en de diploma’s van de opleidingscentra niet erkend zijn vanuit een vastgelegd curriculum door het departement van onderwijs. De opleiding tot Hondengedragscoach binnen Kyno-Coach Academie is erkend door de beroepsvereniging voor diergedragsprofessionals – VDG – waardoor je je probleemloos kan aansluiten bij deze vereniging als professional. De VDG biedt reeds een lidmaatschap als student, in afwachting van je diploma en opstart als ondernemer. Bekijk dus zeker de website van VDG eens!

 

> Kan ik losse modulen door mekaar volgen?


Dit is helaas niet mogelijk. De opleiding is modulair opgebouwd omdat er inhoudelijk telkens wordt verder gebouwd op verworven kennis uit de voorgaande module(n). Je kan je uiteraard wel inschrijven per module en dus bijvoorbeeld enkel module 1 en 2 volgen.


Het is ook niet mogelijk om vrijstellingen te behalen na het volgen van bepaalde gelijkaardige modulen in andere opleidingscentra. Aangezien er geen vaste eindtermen zijn vastgelegd voor deze opleidingen, kan elk opleidingscentrum zelf invulling geven aan de inhoud ervan, waardoor er geen garantie is dat je de gepaste kennis hebt verworden om verder op te kunnen bouwen.

 

> Wat is de doelgroep van de opleiding?


De opleiding is bedoeld voor volwassenen, vanaf 18 jaar. Er is geen specifieke vooropleiding vereist, maar bij de studiepunten kan je lezen dat het wel gaat om een opleiding die een zeker mate van studie en inzet vereist. Voor modulen 1 tot en met 3 is een goede kennis van de Nederlandse taal vereist. Vanaf module 4 is het ook noodzakelijk om de Engelse taal voldoende machtig te zijn in begrijpend lezen, gezien er een Engelstalig handboek is en er verwacht wordt dat je Engelstalige wetenschappelijke artikelen kan lezen.

 

> Wat als ik een praktijklesdag mis?


In tegenstelling tot de opgenomen lesdagen en de live online lessen, zijn er geen video-opnames beschikbaar van de praktijklesdagen. Als de praktijklesdag van jouw groep op de andere leslocatie nog moet doorgaan en die is niet volzet, dan kan je de gemiste dag daar kosteloos inhalen. Is deze echter reeds doorgegaan, dan is het helaas niet meer mogelijk de dag in te halen.