Klachtenprocedure


Klachtenformulier 


Voor de klacht die u wenst in te dienen betreft de Kyno-Coach Academie, kan u gebruik maken van dit klachtenformulier.

We stellen alles in het werk om u zo snel mogelijk te antwoorden. 

We verwerken uw persoonsgegevens alleen voor doelstellingen van intern beheer, met name de vlotte verwerking van uw reactie en uw verzoek. We gebruiken uw gegevens niet voor commerciële doeleinden en geven deze niet door aan derden.

Vriendelijke groet,

Het Kyno-Coach bestuur  
 
 
 
 
 

Kyno-Coach ® - Copyright - Alle rechten voorbehouden