Module 1

Module 1: Ethologie en gezondheid van de hond

In deze module zal je de volgende competenties verwerven:


 • Hondenlichaamstaal kunnen lezen bij meerdere honden in verschillende contexten
 • Vakterminologie uit de ethologie begrijpen
 • Kennis hebben van gedragsleer en emoties bij hond
 • Kennis hebben van de anatomie en fysiologie van een hond en basis medische aandoeningen bij de hond.
 • Kennis hebben van gezondheid- en welzijnsnoden van een hond

In deze module zit de volgende lesinhoud:


Deze module is dé basis. Je legt hier het fundamentvan je kennis over het wezen hond. Je krijgt de bouwstenen mee om elke hondbeter te begrijpen en te weten wat zijn noden zijn:

Deel A: Ethologie


 • Domesticatie van de hond​
 • Hondenrassen en specifiek ras-eigen gedrag​
 • Gedrag en zintuigen
 • Lichaamstaal, conflict-vermijdende signalen, stress
 • Gedragssystemen en oorzaken van gedrag
 • Angst, Agressie, Conflictgedrag​
 • Emoties en cognitie
 • Welzijn

Deel B: Gezondheid


 • Anatomie en fysiologie van de hond​
 • Gezondheid en preventie (ontworming, parasieten, vaccinaties etc.)​
 • Bewegingsleer​
 • Stressreductie dmv massagetechnieken
 • EHBO – theorie en praktijk​
 • Medische afwijkingen en effect op gedrag
 • Body & Balance voor zelfvertrouwen en lichaamsbewustzijn

TOETSING: na deel A volgt er een online theoretisch examen. Bij deel B is er geen online examen, maar zijn er online toetsen via de online academie, tussen de hoofdstukken zelfstudie en een deelnamecertificaat van de EHBO-les (indien deze bijgewoond werd).

Indeling van de lesdagen (onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen)Module 1 bestaat in totaal uit 11 lesdagen.


    Module 1 – deel A: Ethologie bestaat uit 6 lesdagen en is als volgt opgebouwd:

 

 • Les 1 = lesopnames online (zelfstudie)
  • Domesticatie
  • Natuurlijk gedrag, Predatory Motor Patterns, Types van Coppinger
  • Rassenkennis
  • Ethologie
  • Wat is gedrag
  • Zintuigen
 • Les 2 = lesopnames online (zelfstudie)
  • Observatielijst lichaamstaal
  • Conflictvermijdende signalen
  • Stress-indicatoren
  • Interpretatie lichaamstaal en oefeningen
 • Les 3 = praktijkdag op leslocaties
  • Rasadvies groepsopdracht
  • Observatie en analyse lichaamstaal oefeningen
 • Les 4 = lesopnames online (zelfstudie)
  • Gedragssystemen
  • Oorzaken van gedrag
  • Conflict- en abnormaal gedrag
  • Emoties (deel 1)
 • Les 5 = lesopnames online (zelfstudie)
  • Emoties (deel 2)
  • Cognitie
  • Welzijn
 • Les 6 = praktijkdag op leslocaties
  • Observatie lichaamstaal
  • Interacties hond-hond analyseren
 • Online theoretisch examen (2u): na deel A volgt er een online theoretisch examen.

   Module 1 – deel B: Gezondheid van de hond bestaat uit 5 lesdagen en is als volgt opgebouwd:

 

 • Les 1a = Live online (3u)
  • Anatomie & fysiologie van de hond (deel 1)
 • Les 1b = Live online (3u)
  • Anatomie & fysiologie van de hond (deel 2)
 • Les 2a = Live online (3u)
  • Bewegingsleer
 • Les 2b = Live online (3u)
  • Bewegingsleer
 • Les 3 = Praktijkles op leslocaties
  • Stressreductie met behulp van massagetechnieken
 • Les 4 = Praktijkles op leslocaties
  • Body & Balance-oefeningen
 • Les 5 = Praktijkles op leslocaties
  • EHBO
 • Bij deel B is er geen online examen, maar zijn er online toetsen via de online academie, tussen de hoofdstukken zelfstudie en een deelnamecertificaat van de EHBO-les (indien deze bijgewoond werd).

Agenda


> Cyclus 11 


M1a - Ethologie van de hond


zon 24/03/2024 - M1a - Introductierondje 2u - online

zon 31/03/2024 - M1a - Les 1 - lesopnames online (zelfstudie)

zon 07/04/2024 - M1a - Les 2 - lesopnames online (zelfstudie)

zon 05/05/2024 - M1a - Les 3 - Rasadvies + lichaamstaal - praktijkles Erpe-Mere - Kathleen

zon 12/05/2024 - M1a - Les 3 - Rasadvies + lichaamstaal - praktijkles Duffel - Kathleen

zon 19/05/2024 - M1a - Les 4 - lesopnames online (zelfstudie)

zon 26/05/2024 - M1a - Les 5 - lesopnames online (zelfstudie)

zon 02/06/2024 - M1a - Les 6 - lichaamstaal - praktijkles Erpe-Mere - Annelies

zon 16/06/2024 - M1a - Les 6 - lichaamstaal - praktijkles Duffel - Annelies

zon 23/06/2024 - M1a - Online theoretisch examen (2u)


M1b - Gezondheid van de hond


Data nog vast te leggen - start september 2024


> Cyclus 12


Start september 2024