Module 3

Module 3: Coachen en lesgeven

In deze module zal je de volgende competenties verwerven:


 • Hondenlichaamstaal kunnen lezen bij meerdere honden in verschillende contexten
 • Leerprincipes in theorie kunnen uitleggen en in praktijk kunnen toepassen bij het trainen met verschillende honden
 • Trainingsmethodes kunnen uitleggen en in praktijk kunnen kiezen welke de beste methode is om een bepaalde vaardigheid te trainen bij een specifieke hond
 • Een assessment kunnen maken wat een hond nodig heeft om in zijn/haar welzijn te kunnen voldoen en dit bespreekbaar maken met de eigenaar
 • Kennis hebben van basis medische aandoeningen bij de hond en de eigenaar kunnen doorverwijzen naar een gezondheidsprofessional (dierenarts, fysiotherapeut,…) indien nodig
 • Een plan van aanpak met trainingsplannen en oog voor Quality of Life van de hond kunnen opstellen en overbrengen aan eigenaren
 • Eigenaren begeleiden in het socialiseren en opvoeden van hun pup
 • Life skills kunnen aanleren aan eigenaren met hun pup of hond
 • Zowel standaard stappenplannen beheersen, als op een creatieve manier les kunnen geven
 • Verzorgen van zowel theorielessen als praktijklessen aan eigenaren
 • Op een coachende manier begeleiding op maat van zowel hond als eigenaar voorzien
 • Op een motiverende manier begeleiden

In deze module zit de volgende lesinhoud:


Wil je al je opgedane hondenkennis en trainingservaring ook kunnen delen met anderen? Wil je mensen en honden kunnen coachen op een professionele en integere manier? Wil je op een hondenschool les geven of wil je je focussen op privé-begeleiding? Je kan het allemaal leren in deze opleiding.


Deel A: Coachen


Eén van de belangrijkste vaardigheden die een hondencoach moet verwerven, zoniet dé belangrijkste is je boodschap ook kunnen overbrengen aan mensen. Het is één zaak een hond goed te kunnen lezen en precies te weten wat hij nodig heeft om een bepaalde oefening aan te leren, het is nog een andere zaak om dit op een duidelijke, vriendelijke en respectvolle manier te kunnen overbrengen aan de mens die bij de hond hoort.

In deze module ligt de focus dan ook volledig op mens - mens communicatie.

 • Communicatie tussen mensen: opbouwen van betrokkenheid en relatie met je klant
 • Menselijke psychologie rond weerstand, cognitieve vervormingen en cognitieve dissonantie
 • Gesprekstechnieken
 • Motiverende gespreksvoering en empathisch luisteren
 • Luistervaardigheid en rollenspellen
 • Lastige gesprekken voeren

 

Deel B: Lesgeven


 • Praktische zaken ivm lesgeven: veiligheid tijdens je les, inrichting lesterrein, leslocaties,…
 • Verschillende soorten lessen: theorieles, groepsles, individuele les,…
 • Lesgeven over Life Skills
 • Creatief lesgeven
 • Lesplannen opstellen: puppyles, sociale huishond
 • Eigen cases bespreken (cases rond een specifieke opvoedings- of trainingsvraag, geen probleemgedrag angst/agressie)


TOETSING: Er is geen theorie-examen van deze module. De eindbeoordeling bestaat uit de beoordeling door de examinator van drie door jou uitgewerkte cases, die je indient tegen de deadline datum van je groep. Tijdens de lesdagen ben je zelf op zoek gegaan naar 3 honden met een specifieke opvoedings- of trainingsvraag. Bij deze cases zal je in gesprek met de hondeneigenaar een plan van aanpak opstellen op basis van je eigen opgestelde vragenlijst, intakegesprek en verslaggeving. In de cases-lesdagen zal je twee van deze cases kunnen voorleggen en bespreken met de docent en je medecursisten. Aan de hand van een aantal specifieke puppy- en sociale hond-cases leer je zo samen met je medecursisten de theorie uit de eerste drie modulen om te zetten naar de praktijk. Eén case werk je zelfstandig uit. De drie cases dien je tezamen in als je eindwerk.

Indeling van de lesdagen (onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen)Module 3 bestaat in totaal uit 7 lesdagen.


  Module 3 – deel A: Coachen bestaat uit 2 lesdagen en is als volgt opgebouwd:

 

 • Les 1 = lesopnames online (zelfstudie)
  • Theorie rond coachen
 • Les 2 = Praktijkles op leslocaties
  • Praktijk coachen – rollenspellen

 

  Module 3 – deel B: Lesgeven bestaat uit 5 lesdagen en is als volgt opgebouwd:

 

 • Les 1 = lesopnames online (zelfstudie)
  • Theorie rond lesgeven
 • Les 2 =Praktijkles op leslocaties
  • Praktijk lesgeven van fundamentoefeningen
 • Les 3 =Praktijkles op leslocaties
  • Creatief lesgeven
 • Les 4 =Praktijkles op leslocaties
  • Eigen cases voorleggen en bespreken
 • Les 5 =Praktijkles op leslocaties
  • Eigen cases voorleggen en bespreken