Module 4

Module 4: Probleemgedrag

In deze module zal je de volgende competenties verwerven:


 • Uitgebreide kennis van probleemgedrag en behandelplan kunnen opstellen afgestemd op de combi hond – begeleider en de combinatie hierin via trainingslessen begeleiden.
 • Raadplegen van (doorgaans Engelstalige) studiehandboeken en lezen van wetenschappelijke artikels rond hondengedrag

In deze module zit de volgende lesinhoud:


Na het behalen van je diploma Puppy- en Hondencoach heb je al heel wat kennis en praktijkervaring in je rugzakje zitten, maar tot hier hadden we het vooral over het aanleren van Life Skill-gedragingen, het opvoeden van pups en pubers. Maar wat als het niet loopt zoals men verwacht had? Wat als de hond zogenaamd “probleemgedrag” vertoont?

Wil je meer weten over problematisch gedrag bij honden? Wil je mensen kunnen coachen in het aanpakken van dit probleemgedrag samen met hun hond? Dan biedt deze module wat je zoekt.


 • Vakgebied van een hondengedragscoach
 • Wat is probleemgedrag?
 • Opbouw van een gedragsconsult
 • Angstproblemen
 • Agressieproblemen
 • Compulsief gedrag
 • Onzindelijkheid
 • Ander probleemgedrag
 • Behandelmethoden
 • Praktijk trainingsmethoden probleemgedrag
 • Senior hond
 • Medische oorzaken van gedrag
 • Psychofarmaca - gedragsmedicatie
 • Alternatieve/complementaire behandelingen
 • Eigen cases bespreken ( cases rond specifieke probleemgedragingen)

 

Bij deze module hoort een literatuurlijst met handboeken en studieboeken die aanbevolen worden om aan te schaffen. Eén hiervan is het (zelf) verplicht aan te schaffen Engelstalige handboek dat als theorie-handleiding hoort bij deze module. Bij aanvang van de module wordt de literatuurlijst doorgestuurd.


TOETSING: Er is geen theorie-examen van deze module. De eindbeoordeling bestaat uit de beoordeling door de examinator van drie door jou uitgewerkte cases, die je indient tegen de deadline datum van je groep. Tijdens de lesdagen ben je zelf op zoek gegaan naar 3 honden met een specifiek gedragsprobleem. Bij deze cases zal je in gesprek met de hondeneigenaar een anamnese uitvoeren op basis van je eigen opgestelde vragenlijst, intakegesprek en verslaggeving met behandelplan. In de cases-lesdagen zal je twee van deze cases kunnen voorleggen en bespreken met de docent en je medecursisten. Aan de hand van een aantal probleemcases leer je zo samen met je medecursisten de theorie uit deze gedragsmodule om te zetten naar de praktijk. Eén case werk je zelfstandig uit. De drie cases dien je tezamen in als je eindwerk.

Indeling van de lesdagen (onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen)Module 4 bestaat in totaal uit 11 lesdagen en is als volgt opgebouwd:


 • Les 1 = Praktijkles op leslocatie
  • Wat is een hondengedragscoach?
  • Wat is probleemgedrag?
  • Het gedragsconsult
 • Les 2 = Praktijkles op leslocatie
  • Het gedragsconsult
  • Angststoornissen
 • Les 3 = Praktijkles op leslocatie
  • Angststoornissen
 • Les 4 = Praktijkles op leslocatie
  • Angststoornissen
 • Les 5 = Praktijkles op leslocatie
  • Angststoornissen
 • Les 6 = Praktijkles op leslocatie
  • Agressieproblemen
 • Les 7 = Praktijkles op leslocatie
  • Compulsieve stoornissen
  • Picafagie
  • Coprofagie
  • Onzindelijkheid
  • Hyperactiviteit
 • Les 8a = Live online (3u)
  • Gedragsdiergeneeskunde
  • Medische oorzaken van gedrag
  • De seniorhond en gedragsverandering
 • Les 8b = Live online (3u)
  • Gedragsdiergeneeskunde
  • Psychofarmaca
  • Feromoontherapie
  • Complementaire behandelingen
 • Les 9 = Praktijkles op leslocaties
  • Praktijk trainingsmethoden probleemgedrag
 • Les 10 = Praktijkles op leslocaties
  • Bespreken eigen cases in groep
 • Les 11 = Praktijkles op leslocaties
  • Bespreken eigen cases in groepLet op: Module 4 wordt enkel aangeboden op de leslocatie te Duffel.

Agenda


Cyclus 9 - M4 - Probleemgedrag:


zon 14/01/2024 - Les 1 - Duffel - Eva

zon 21/01/2024 - Les 2 - Duffel - Eva

zon 04/02/2024 - Les 3 - Duffel - Eva

zon 25/02/2024 - Les 4 - Duffel - Eva

zon 10/03/2024 - Les 5 - Duffel - Eva

zon 24/03/2024 - Les 6 - Duffel - Eva

zon 28/04/2024 - Les 7 - Duffel - Eva

zon 05/05/2024 - Les 8 - Duffel - Eva

zon 26/05/2024 - Les 9 - Duffel - Eva

zon 09/06/2024 - Les 10 - gedragsdiergeneeskunde - online - Ilse

zon 16/06/2024 - Les 11 - gedragsdiergeneeskunde - online - Ilse